Kenkäinkorjausta Nuijasodassa / Cudgel Cobblers are here again

Kun maatyöläiset kapinoivat, on meidän kaikkien nöyrryttävä. Niinpä Nuijasodan kengäntekijöistä tulee kenkäinkorjaajia.

Tämä tarkoittaa, että korjaamme kenkänne, olkoon niitä kohdannut mikä vahinko hyvänsä, sopivaksi katsomaanne hintaan, vähintään 5€. Tuotot annamme Aarnimetsän kirjureille, noille tovereillemme nahkatöissä, jotka antavat työnsä ilmaiseksi Paroneille ja Kuninkaille, edelleen kansalle jaettavaksi.

Me, Erik Dalekarle ja Eduard Tuvu, siksi pyydämme teitä tuomaan rikkinäiset kenkänne Nuijasotaan korjattaviksi. Me korjaamme kenkäsi, (ainakin aluksi) parin kutakin kengänkuluttajaa kohti, tiistaina ja jälkimmäisenä sunnuntaina.

Etsi Crispianin ja Crispianuksen lippua, joka hulmuaa nahkatyöläisten suojeluspyhimysten kunniaksi!

Cudgel Cobblers are here again

When the peasants are revolting, we all have to humble ourselves. Thus, the shoemakers of Gudgel Wars become the Cudgel Cobblers.

This means we will mend your shoes, whatever the cause of the damage, for a fee of what you think the repairs is worth, at least 5€. The gains will be sent to the scribes of Aarnimetsä as our coworkers in leather and those, who give away their works for nothing, to our Barons and Kings to give out to the populous.

We, Erik Dalekarle and Eduard Tuvu, therefore pray you to bring your broken shoes to Cudgel Wars to get them repaired. We will repair your shoes, (at least at first) one pair a person, on Tuesday and last Friday.

Look out for the Crispian and Crispianus flag, which flies in the honor of the patron saints of leather workers!