Yhteinen leiri (ja yhteiset pelisäännöt) / Common camp (and common rules)

Muutaman päivän kuluttua ollaan jo leirillä nauttien toivottavasti sateettomasta ja lämpimästä kesäsäästä, tieteiden, taiteiden ja taistelun täyttämästä ohjelmasta, saunasta ja järvestä. Nuijasota on enemmän kuin tapahtuma, se on aikaikkuna toiseen todellisuuteen, mielentila, erityisten ja merkityksellisten hetkien jatkumo.

Tähän leirikirjeeseen on koottu kaikki tärkeä tieto, jota tarvitset leirillä ja ennen sitä. Aina tärkeää säätilannetta voit seurata vaikkapa YR-palvelusta.

Autokraatiston tärkein tavoite on tänä vuonna ollut luoda Nuijasodasta kaikille mukava ja turvallinen leirikokemus. Haluamme, että Nuijasota on tapahtuma, joka muistetaan hyvistä hetkistä, ja jossa jokainen osallistuja kokee olevansa arvostettu ja turvassa. 

Turvallisuus tarkoittaa meille niin leirialueen palokujia ja vuokrattuja palosammuttimia, kuin saunan K18-ikärajaa iltakymmenen jälkeen ja häirintäyhdyshenkilöitä, joiden puoleen voi kääntyä jos kohtaa kiusaamista tai häirintää. Ja monia, monia asioita näiden väliltä ja sivusta.

Teltat ja nukkumistilat ovat yksityistä aluetta, joihin ei tule mennä, ellei ole erikseen kutsuttu.  Jokaisella leirissä on oikeus yksityisyyteen ja omiin hetkiin, vaikka kaikilla ei ole ovea jonka sulkisi perässään.

Muistetaan myös leirin lapset ja nuoret, jotka näkevät ja kuulevat kaiken, ja näytetään esimerkkiä ritarillisuuden hyveessä puhumalla toisillemme ja toisistamme kohteliaasti. Ritarillisuuden elävöittäminen on Unelmamme ydintä.

Kaikissa mieltä painavissa tilanteissa on autokraatisto käytettävissänne.

Tervetuloa Nuijasotaan!

Menja, autokraatti

Common camp (and common rules)

In a few days we will already be enjoying the camp, hopefully in warm and dry weather. The week will be full of arts, sciences and fighting, sauna and lake. The Cudgel Wars is more than just an event – it’s a window to a totally different reality, a state of mind, continuum of special and memorable moments.

This letter includes all the important information you will need at the camp and while preparing. The allways-very-important weather forecast is available here.

The most important goal of the autocrats this year has been to create the Cudgel War that is comfortable and safe for everyone. We want the Cudgel to be an event to be remembered from the happy moments, and an event where each and every happy camper feels appreciated and safe.

To us, safety means the fire lanes and rented fire extinguishers, as well as adults-only-sauna after 10 p.m. and harassment contact officers one can contact if one encounters harassment or bullying. And many many things I between and besides.

The tents and sleeping areas are private areas, where no one should go unless specifically invited. Everyone in the camp has the right to privacy and me-time, even though not everyone has a door to close.

Let’s also remember the kiddos and youngsters in the camp, who see and hear EVERYTHING, and let’s be good examples of chivalry by speaking nicely to and of each other. The re-enactment of chivalry is the core of our Dream.

If you have any concerns, the autocrats are there for you.

Welcome to Cudgel War!

Menja, the autocrat