Tervehdys Aarnimetsä!

Nuijasota järjestetään suunnitellusti 9.-18.7.2021. Varmuuden vuoksi pidämme leirin kokonaan ulkona, ruoka jaetaan ja syödään ulkona, luennot pidetään katoksissa ja myös hovit pidetään ulkona ja sateen sattuessa siirretään seuraavaan poutapäivään. On siis hyvä varautua joustavaan ja leppoisaan leirielämään. 

Ilmoittautuminen aukeaa ensi viikon tiistaina 13.4. klo 18. Sisämajoitusta ei yksittäisille henkilöille ole ollenkaan, vaan suosittelemme harkitsemaan ns. mundistelttailua, jos ei omista keskiaikatelttaa. Tätä kysytään myös uudessa ilmoittautumislomakkeessa. Suunnitelmissa on erillinen teltta-alue nykyaikaisille teltoille. Ryhmät voivat tiedustella sisämajoitusmahdollisuutta suoraan järjestäjiltä sähköpostilla. 

Keskiviikon perinteiset pidot toteutetaan ulkona. Lauantain pidot toteutetaan myös ulkona, vapaamuotoisemmin, kaikille avoimena ja ilmaisena. Nuijasota tarjoaa lauantain pidoissa kaikille yhteisen ruuan ja leirikuntien toivotaan osallistuvan tuomalla yhteiseen pöytään syötävää. 

YIS autokraatisto

Greetings dear Aarnimetsä!

The Cudgel War will be held as planned on July 9-18, 2021. To be on the safe side, we will keep the camp completely outside, food will be distributed and eaten outdoors, lectures will be held in canopies and the courts will also be held outdoors. In case of rain the court will be postponed to the next sunny day. So it is good to be prepared for a flexible and relaxed camp life.

Registration opens next week on Tuesday, April 13th. At 18. This year there is no indoor accommodation for individuals at all, so we recommend that you consider a mundane tent, if you do not own a medieval tent. This will be asked in the new registration form and we have plans for a separate tent area for modern tents.

Wednesday’s traditional feast is also held outdoors. Saturday’s feast will be held outdoors and more freely, open to all and free of charge. On saturday’s feast Cudgel War provides everyone with common food and camps are hoped to participate by bringing food to a common table.

YIS event stewards